mgr inż. Agata Jarocka
Solid State Ionics Division

Promotor:    prof. dr hab. Marek Wasiucionek
Promotor pomocniczy:   dr hab. inż. Tomasz Pietrzak
Data otwarcia przewodu:  04/11/2021

Zainteresowania naukowe:
- szerokie badania nad redukcją jonów lantanowców, a w szczególności europu (Eu3+ do Eu2+) w matrycy szklistej
- fotoluminescencja jonów lantanowców w szklistej matrycy
- uzyskanie materiałów szklistych o gładkim widmie fotoluminescencyjnym, które przypomina światło naturalne (słoneczne)
- wpływ domieszkowania matryc szklistych innymi różnymi metalami ziem rzadkich (REE) na fotoluminescencję
- wpływ warunków syntezy na fotoluminescencję REE
- wpływ składu matrycy szklistej oraz warunków syntezy na stopnie utlenienia lantanowców oraz ich fotoluminescencję"
p. 276 GM
22 234 8674
ORCiD Baza Wiedzy USOSweb