Projekt nr 0031/L-11/2019

Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Kierownik projektu: Łapińska Anna

Wartość projektu: 1 493 500 PLN

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez NCBiR - LIDER

Czas realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2023