Projekt nr POIR.04.04.00-00-5E4E/18

Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy

Kierownik projektu: Świtkowski Krzysztof

Wartość projektu: 784 970 PLN

Źródło finansowania: Projekty funduszy strukturalnych 2014-2020 - HOMING

Czas realizacji: 01.02.2019 - 31.01.2021