Projekty badawcze

Udział Polski w projekcie ESRF

  

Projekt nr 2016/21/N/ST5/03332

Wytwarzanie i charakteryzacja dwuwymiarowych warstw dwusiarczku molibdenu

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Sobieski Jan
Czas realizacji: 09.03.2017 - 08.03.2019


Projekt nr 2015/19/D/ST2/01600

Badanie mechanizmów produkcji cząstek przy użyciu korelacji kątowych w eksperymencie ALICE na LHC

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Janik Małgorzata
Czas realizacji: 09.06.2016 - 08.12.2019
Projekt nr 329025/PnH/2016

Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: Hołyst Janusz
Czas realizacji: 04.11.2016 - 31.12.2019


Projekt nr 2015/19/N/ST5/02312

Wytwarzanie oraz badania termicznych cienkich warstw materiałów dwuwymiarowych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Łapińska Anna
Czas realizacji: 04.08.2016 - 03.08.2019


Projekt nr 2015/19/B/ST6/02612

Inżynieria odwrotna oddziałujących sygnałów w sieciach złożonych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Hołyst Janusz
Czas realizacji: 30.09.2016 - 29.09.2019


Projekt nr 180/L-6/2014

Innowacyjne przyrządy nano-opto-elektroniczne na bazie kryształów 2D

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Judek Jarosław
Czas realizacji: 01.01.2016 - 30.06.2019


Projekt nr DI2015 023545

Ultra-cienkie warstwy z nanomateriałów węglowych jako nowoczesne ekrany promieniowania elektromagnetycznego

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: Żerańska-Chudek Klaudia
Czas realizacji: 10.11.2016 - 09.11.2019
Projekt nr 710577

Promocja STEM edukacji poprzez główne wyzwania naukowe i ich wpływ na nasze życie i perspektywy zawodowe

Projekt finansowany przez Komisja Europejska
Kierownik projektu: Duda Przemysław
Czas realizacji: 01.05.2016 - 31.10.2018


Projekt nr 2015/17/B/ST7/03754

Elektroholografia fourierowska dla światła widzialnego z wykorzystaniem koncepcji apertury syntetycznej

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Makowski Michał
Czas realizacji: 25.02.2016 - 24.12.2018


Projekt nr 2014/13/D/ST3/01940

Dynamika procesów nieliniowych w ultra-zimnych gazach atomów fermionowych w ramach teorii funkcjonału gęstości

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Wlazłowski Gabriel
Czas realizacji: 05.03.2015 - 04.09.2018


Projekt nr 2014/15/N/ST5/03909

Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Pożyczka Karol
Czas realizacji: 04.09.2015 - 03.07.2018


Projekt nr 2014/13/B/ST2/04054

Badanie dwucząstkowych oddziaływań nieidentyczynych hadronów w eksperymentach: ALICE na LHC i STAR na RHIC

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Kisiel Adam
Czas realizacji: 23.02.2015 - 22.07.2018


Projekt nr 2014/15/D/ST5/03944

Badanie wpływu defektów strukturalnych na własności termiczne grafenu CVD

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Judek Jarosław
Czas realizacji: 01.07.2015 - 30.09.2017