Projekty badawcze

Udział Polski w projekcie ESRF

  

Projekt nr 2017/26/E/ST3/00428

Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów

Projekt finansowany przez European Regional Development Fund
Kierownik projektu: Wlazłowski Gabriel
Czas realizacji: 26.09.2018 - 25.09.2022


Projekt nr 2016/23/G/ST5/04268

Wpływ metali alkalicznych na cienkie warstwy i ogniwa słoneczne CIGS

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Igalson Małgorzata
Czas realizacji: 03.01.2018 - 02.01.2022


Projekt nr TECHMASTRATEG1/348438/16/NCBR/201

Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowe generacji

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Laudyn Urszula Anna
Czas realizacji: 18.06.2018 - 31.05.2021


Projekt nr 2017/27/B/ST2/02792

Niskoenergetyczne procesy jądrowe w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości energii

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Magierski Piotr
Czas realizacji: 20.07.2018 - 19.07.2021
Projekt nr 2017/27/B/ST3/02860

Krystalizacja metali amorficznych - ultraszybka analiza czasowa

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Antonowicz Jerzy
Czas realizacji: 31.07.2018 - 30.07.2021


Projekt nr 1660/1/MOB/V/17/2018/0

Samolokalizacja wiązek światła w nieliniowym ośrodku z koloidalnymi zawiesinami nanocząstek.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: Jung Paweł
Czas realizacji: 12.03.2018 - 31.03.2021


Projekt nr EOS ID 30467715

CHARMING - Carbon nanomaterial enHanced opticAl FibRes for bioMedical Imaging and seNsing

Projekt finansowany przez Research Foundation – Flanders FWO
Kierownik projektu: Pasternak Iwona
Czas realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2021
Projekt nr 2017/25/N/ST2/02575

Analiza produkcji rezonansów K*(892) w oddziaływaniach proton+proton w przedziale energii akceleratora CERN SPS

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Tefelska Angelika
Czas realizacji: 20.02.2018 - 19.08.2020
Projekt nr 2017/25/N/ST2/02575

Motivating secondary school students towards STEM careers through robotic artefact making

Projekt finansowany przez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Kierownik projektu: Tefelska Angelika
Czas realizacji: 20.02.2018 - 19.08.2020


Projekt nr 2017/25/N/ST7/02757

Zmniejszenie aberracji chromatycznych w zakresie terahercowym przy użyciu struktur dyfrakcyjnych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Liebert Karolina
Czas realizacji: 21.02.2018 - 20.05.2019


Projekt nr 2016/23/D/ST5/03293

Wpływ struktury defektowej na transport jonów tlenu w związkach opartych na tlenku ceru

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Leszczyńska-Redek Marzena
Czas realizacji: 18.07.2017 - 17.07.2022


Projekt nr 2016/23/D/ST5/00633

Wzrost grafenu na podłożach Ge o różnej orientacji krystalograficznej metodą CDV

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Pasternak Iwona
Czas realizacji: 18.07.2017 - 17.07.2021


Projekt nr 2016/23/B/ST2/01789

Zderzenia jąder atomowych przy niskich energiach w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości energii

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Magierski Piotr
Czas realizacji: 18.07.2017 - 17.07.2021


Projekt nr 2016/22/M/ST2/00261

Nieliniowe oddziaływanie światła strukturyzowanego z materią

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Karpierz Mirosław
Czas realizacji: 12.05.2017 - 11.05.2021


Projekt nr 755371

Characterization of conditioned nuclear waste for its safe disposal in Europe

Projekt finansowany przez Komisja Europejska
Kierownik projektu: Kikoła Daniel
Czas realizacji: 01.06.2017 - 31.05.2021


Projekt nr TECHMATSTRATEG1/347012/3/NCBR/2017

Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Zdrojek Mariusz
Czas realizacji: 01.12.2017 - 30.11.2020


Projekt nr POIR.04.04.00-00-3DD9/16-00

HologrAphic Near-Eye DisplAy (HANEDA)

Projekt finansowany przez European Regional Development Fund
Kierownik projektu: Makowski Michał
Czas realizacji: 05.12.2017 - 30.11.2020


Projekt nr TEAM TECH/2016-3/18

HologrAphic Near-Eye DisplAy (HANEDA)

Projekt finansowany przez Fundacja Nauki Polskiej
Kierownik projektu: Makowski Michał
Czas realizacji: 01.12.2017 - 30.11.2020