Osiągnięcia

Nowy projekt zespołu prof. Hanny Zbroszczyk

Projekt "Studium oddziaływań silnych oraz eksploracja diagramu fazowego QCD przy użyciu femtoskopii korelacyjnej w eksperymencie STAR w RHIC’u" będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w programie "OPUS"

Wspólna interdyscyplinarna publikacja naukowców z Wydziałów Fizyki oraz EiTI na temat efektywnego modelowania i wizualizacji pola magnetycznego w eksperymencie ALICE za pomocą GPU

W pracy pt. “Distributed simulation and visualization of the ALICE detector magnetic field” opublikowanej w Computer Physics Communications (IF=4.390, 140 pkt MEiN) zespół w składzie mgr inż. Piotr Nowakowski (Wydział EiTI), prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita (Wydział EiTI) oraz dr inż. Łukasz Graczykowski (Wydział Fizyki) pokazuje jak wykorzystać karty graficzne do efektywnego modelowania pola magnetycznego w eksperymencie ALICE.

Publikacja eksperymentu ALICE powstała na naszym Wydziale pokazuje jak zmienia się charakterystyka oddziaływania silnego między materią zwykłą a materią dziwną

W czasopiśmie Physics Letters B (IF=4.771, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja pt. “Kaon–proton strong interaction at low relative momentum via femtoscopy in Pb–Pb collisions at the LHC”, powstała w ramach współpracy eksperymentu ALICE na LHC w CERN. Za publikację odpowiadał komitet redakcyjny (Paper Committee - PC) składający się prawie w całości z pracowników i doktorantów naszego Wydziału (dr Georgy Kornakov - przewodniczący, dr inż. Łukasz Graczykowski, dr inż. Małgorzata Janik, mgr inż. Wioleta Rzęsa oraz dr Dimitar Mihaylov z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, który wykonał część obliczeń teoretycznych).

Ekspercki wgląd w aktualne badania autorstwa prof. M. Zdrojka w czasopiśmie Nature

Wykazano, że niewspółosiowość sieci krystalicznych w ułożonych w stos monowarstwach materiałów zapobiega przepływowi ciepła między warstwami, jednocześnie utrzymując przepływ w ich obrębie. To odkrycie otwiera nowatorski sposób kontrolowania ciepła w nanoskali.

Nowa publikacja zespołu prof. Jerzego Garbarczyka w Scientific Reports

W renomowanym czasopiśmie Scientific Reports (IF = 4.379, 140 pkt.) z grupy Springer Nature ukazała się praca pt. „Facile and reproducible method of stabilizing Bi2O3 phases confined in nanocrystallites embedded in amorphous matrix” zespołu w składzie: dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak, mgr inż. Agata Jarocka, dr inż. Cezariusz Jastrzębski, dr inż. Tomasz Płociński (Wydział Inżynierii Materiałowej PW), prof. dr hab. Marek Wasiucionek oraz prof. dr hab. Jerzy E. Garbarczyk.

Konsolidacja kierowniczej roli PW w programie badań atomów antyprotonowych w eksperymencie AEgIS w CERN

Międzynarodowa kolaboracja eksperymentu AEgIS w CERN nominowała w dniu 14.09.2021 dr Georgy’ego Kornakova, adiunkta na Wydziale Fizyki PW, na stanowisko Convenership for Physics with Antiprotonic Atoms. Pozycja ta jest współdzielona wspólnie z dr Giovannim Cerchiari z Uniwersytetu w Innsbrucku. Nominacja ta umacnia pozycję lidera zespołu PW w eksperymencie AEgIS.

Publikacja zespołu dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka z udziałem naszych studentów w Materials

W czasopiśmie Materials (140 pkt.) ukazała się właśnie nowa publikacja zespołu w składzie: mgr inż. Maciej Nowagiel, inż. Mateusz J. Samsel, dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak pt. "Towards the High Phase Purity of Nanostructured Alluaudite-Type Glass-Ceramics Cathode Materials for Sodium Ion Batteries".

prof. Piotr Magierski wyróżniony za swoje prace naukowe

Polskie Towarzystwo Fizyczne wyróżniło prof. Piotra Magierskiego z naszego Wydziału za cykl prac naukowych dotyczących dynamiki reakcji jądrowych, fizyki kwantowych gazów atomowych, fizyki gwiazd neutronowych oraz metod opisu kwantowych układów wielu ciał. Serdecznie gratulujemy!

Rozwój profilu kształcenia wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu

Dr inż. Monika Petelczyc pokieruje projektem dydaktycznym mającym na celu "rozwój interdyscyplinarnego profilu kształcenia z zakresu inżynierii biomedycznej i fizyki medycznej wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu". Projekt zostanie sfinansowany przez program Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza PW.

Właściwości fononowe i termiczne cienkich warstw wykonanych z płatków WS2

W czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry C (IF: 4.18) ukazała się praca zespołu dr inż. Arkadiusza Gertycha.