Logo

poniedziałek, 23 październik 2017 12:46

Oferta dla Pracodawców

Staże studentów Fizyki I-go i II-go stopnia u Pracodawców 

  •             Wysyłanie studentów na staże
  •             Wspieranie pracodawcy w przygotowaniu programu staży
  •             Promocja propozycji staży wśród studentów
  •             Wspieranie w realizacji staży
  •             Kontynuacja i rozwój już istniejącej współpracy

Realizacja prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) we współpracy z Pracodawcami

Realizacja studiów doktoranckich (III-go stopnia) we współpracy z Pracodawcami

Opiniowanie całości programu kształcenia na Wydziale Fizyki

  •             Spotkanie z Komisją ds. Programowych
  •             Spotkanie z Komisją ds. Dydaktyki
  •             Spotkania ze studentami

Możliwość proponowania zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału, realizowanych przez pracowników delegowanych przez Pracodawców, lub przy udziale Pracodawcy

Organizacja wizyt zorganizowanych grup studentów i pracowników Wydziału w siedzibach Pracodawców

Współpraca z Samorządem Studenckim oraz studenckimi Kołami Naukowymi działającymi na Wydziale

Wspieranie procesu zatrudniania Absolwentów Wydziału przez Pracodawców

Ułatwienie nawiązania kontaktu pomiędzy absolwentami (lub studentami zbliżającymi się do końca studiów) a Pracodawcami

 

Ubieganie się o środki z programu ramowego Horyzont 2020 oraz z funduszy strukturalnych UE, w szczególności dotyczących zwiększania kompetencji absolwentów, studentów i pracowników dydaktycznych

Realizacja „Dni Staży” i/lub „Dni Pracodawcy” dla studentów i absolwentów Wydziału, możliwa współpraca z wydziałami pokrewnymi (Matematyki i Nauk Informacyjnych, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Chemii, Inżynierii Materiałowej, …) a także z Uniwersytetem Warszawskim i WAT

More in this category: « Rada Pracodawców