Logo

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska studenta - stypendysty w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 października…

Czytaj dalej...

Wizualizacja zjawiska jest pierwszym krokiem ku jego zrozumieniu – z takiego założenia wychodzi autor Fizyki w rysunkach. Od prawa Archimedesa,…

Czytaj dalej...

The ELISS 2018 is the third edition of the ELI Summer School series and its main goal is to provide…

Czytaj dalej...

Budowa nowego ośrodka badań FAIR (Facility for Anti Proton and Ion Research, fair-center.eu) weszła w fazę, która pozwala przewidzieć, że…

Czytaj dalej...

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. odbędzie się konferencja popularnonaukowa „Druk 3D w edukacji, nauce i przemyśle”

Czytaj dalej...