Logo

Proponowany terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/17:

22 września 2016 r.

20 października 2016 r.

24 listopada 2016 r.

22 grudnia 2016 r.

2 (9) lutego 2017 r,

23 marca 2017 r.

20 kwietnia 2017 r,

25 maja 2017 r.

29 czerwca 2017 r.