Logo

Pracownik Pokój Telefon Adres e-mail

mgr inż.
Andrzej Belcarz

133 22 234 5519
22 234 5871
belcarz@if.*

Włodzimierz Benderz

319 GM 22 234 8249 labfiz1p@if.*

Władysław Bieliński

319 GM 22 234 8249 labfiz1p@if.*

dr
Mirosław Brzozowy

13   brzozowy@if.*

mgr inż.
Jacek Bzdak

13   bzdak@if.*

mgr
Agata Celej-Brożyńska

130 22 234 7660 a.celej@if.*

Janusz Ciechanowski

201-216 22 234 7376 Brak

mgr
Marta Cieślak

  22 234 7258 cieslak@if.*

mgr
Wojciech Cieślak

229-230 22 234 7712 ?@if.*

mgr
Ewa Fedko

129 22 234 7267 fedko@if.*

inż.
Jacek Fersten

135b 22 234 7977 fersten@if.*

Martyna Galanciak

129 22 234 7267 martyna@if.*

dr
Jan Grabski

13 22 234 7667
22 234 7712
grabski@if.*

lic. Monika Grzymkowska

134 22 234 7258 finanse@if.*

mgr
Anna Grzywacz

   22 234 1533 anna.grzywacz@if.*

Ewa Hejmanowska

319 GM 22 234 8249 labfiz1p@if.*

mgr Katarzyna Hołownicka

131 22 234 5845 holownicka@if.*

mgr Martyna Jakubowska

112 22 234 7578 jakubowska@if.*

dr inż. Anna Kalbarczyk

201-216   anna.kalbarczyk@*

Grzegorz Kalinowski

231 22 234 7545 kalinowski@if.*

mgr
Marzena Kobierecka

132 22 234 7258 marzenak@if.*

mgr
Dariusz Koryto

114  22 234 1545 koryto@if.*

lic. Marcin Krawczyk

133 22 234 7342 zakupy@if.*

mgr
Alicja Kwiatkowska

130 22 234 7660 kwiatkowska@if.*

mgr
Justyna Łuczkowska

132 22 234 7258 justyna@if.*

mgr
Ewa Śliwińska

130 234 76 60 ewas@if.*

mgr
Anna Maliszewska

132 22 234 7258 maliszewska@if.*

Danuta Mirowska

133 22 234 7342 mirowska@if.*

Tomasz Młodzianko

17 22 234 7377 Brak

Andrzej Orłowski

110 22 234 7705 audytorium@if.*

mgr
Katarzyna Oziębłowska

132  22 234 7258 ozieblowska@if.*

mgr inż.
Leszek Pawlicki

112
127C
22 234 7705
22 234 7546
pawlicki@if.*

mgr
Lech Piekarski

CLF 22 234 7376 ?@if.*

dr inż.
Robert Rutkowski

201-216 22 234 7376 rrobert@if.*

mgr
Ewa Stecko

227 22 234 5444 stecko@if.*

inż.
Przemysław Wacławik

331 GM 22 234 8407 pwac@mech.*

mgr
Monika Walczak

131 22 234 5845 walczakm@if.*

* = pw.edu.pl