Logo

Pracownik Pokój Telefon Zakład Adres e-mail
dr hab.
Leszek Adamowicz, prof. uczelni
103 22 234 5471 V leszek.adamowicz@*
dr hab. inż.
Jerzy Antonowicz, prof. uczelni

12B
Gmach Fizyki

22 234 5839
22 234 8214
III Jerzy.Antonowicz@*
dr
Elżbieta Auguściuk
123 22 234 5448 II elzbieta.augusciuk@*
prof. dr hab.
Rajmund Bacewicz
132A 22 234 1556 III Rajmund.Bacewicz@*
dr inż.
Waldemar Bajdecki
223A 22 234 7544 II Waldemar.Bajdecki@*
dr
Matthew Barton
226 B 22 234 5439 VII Matthew.Barton@*
prof. dr hab.
Władysław Bogusz
    IV wbogusz@mech.*
dr inż.
Jarosław Bomba
310 22 234 5836 II Jaroslaw.Bomba@*
dr inż. hab.
Teodor Buchner
6 22 234 7958 I Teodor.Buchner@*
dr inż.
Daniel Budaszewski
8A 22 234 5182 II Daniel.Budaszewski@*
dr inż.
Anna Chmiel
  22 234 7268 I Anna.Chmiel@*
dr inż.
Miłosz S. Chychłowski
8A
118
22 234 5182
22 234 7262
II Milosz.Chychlowski@*
mgr inż.
Karolina Czerniak-Łosiewicz
127 22 234 7546 V Karolina.Czerniak@*
prof. dr hab.
Andrzej Domański
    II andrzej.domanski@*
dr inż.
Izabela Ducin
310 22 234 5836 II Izabela.Ducin@*
dr inż.Przemysław Duda, prof. uczelni 132B 22 234 1554 VII Przemyslaw.Duda@*
dr
Wanda Dudek
    VII wanda@if.*
dr
Anna Dużyńska
127 GF 22 234 7546 V Anna.Duzynska@*
dr inż.
Monika Dynarowska
711 GMechatr. 22 234 8216 IV Monika.Dynarowska@*
dr
Wanda Ejchart
    V wanda.ejchart@fizyka.*
dr inż.
Sławomir Ertman
8A 22 234 5182 II Slawomir.Ertman@*
dr
Jerzy Filipowicz
    III jfil@mech.*
dr hab. inż.
Agata Fronczak, prof. uczelni
101 22 234 7268 I Agata.Fronczak@*
dr hab. inż.
Piotr Fronczak, prof. uczelni
6 22 234 7958 I Piotr.Fronczak@*
dr hab.
Jolanta Gałązka-Friedman
    V Jolanta.Friedman@*
prof. dr hab.
Jerzy Garbarczyk
137
714 GMechatr.
726 GMechatr.
22 234 5350
22 234 8539
22 234 8212
IV Jerzy.Garbarczyk@*
mgr inż.
Arkadiusz Gertych
127 22 234 7546 V Arkadiusz.Gertych@*
dr hab.
Wojciech Gębicki

103
  V wojciech.gebicki@*
dr hab.
Jacek Gosk
127C 22 234 7343 V jacek.gosk@*
dr
Jan Grabski
    VII jan.grabski@*
dr inż.
Łukasz Graczykowski
117D 22 234 7343 VII Lukasz.Graczykowski@*
dr inż.
Tomasz Gradowski
6 22 234 7958 I Tomasz.Gradowski@*
dr hab.
Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni
226A   VII Katarzyna.Grebieszkow@*
dr inż.
Irena Gronowska
713 GMechatr. 22 234 8337 V irena.gronowska@*
prof. dr hab.
Janusz Hołyst
530 GMat 22 234 7133 FENS Janusz.Holyst@*
prof. dr hab.
Małgorzata Igalson
325 GMechatr. 22 234 8625 III Malgorzata.Igalson@*
dr inż.
Małgorzata Janik
117D  22 234 7343 VII Malgorzata.Janik@*
dr hab.
Jerzy Jasiński
310 22 234 5836 II Jerzy.Jasinski@*
dr inż.
Cezariusz Jastrzębski
140 22 234 5230 V Cezariusz.Jastrzebski@*
dr inż.
Paweł Jung
  22 234 7277 II Pawel.Jung@*
dr inż.
Karol Kakarenko
310 22 234 5836 II Karol.Kakarenko@*
prof. dr hab.
Mirosław Karpierz


301

22 234 5166
22 234 7277
II Miroslaw.Karpierz@*
dr hab. inż.
Daniel Kikoła, prof. uczelni
117B 22 234 5851 VII Daniel.Kikola@*
prof. dr hab. inż.
Adam Kisiel
114 22 234 7343 VII Adam.Kisiel@*
mgr inż.
Bartłomiej Klus
301 GF 22 234 7277 II Bartlomiej.Klus@*
prof. dr hab.
Jerzy Kociński
    V jerzy.kocinsk@*
prof. dr hab. inż.
Andrzej Kołodziejczyk
135b 22 234 7977 II Andrzej.Kolodziejczyk@*
dr
Georgui Kornakov
117 22 234 7343 VII Georgui.Kornakov@*
prof. dr hab.
Robert Kosiński
135A 22 234 5039 I Robert.Kosinski@*
dr
Jerzy Kosiuczenko
    V jerzyzk@wp_pl
dr
Elżbieta Kotlicka
    II elzbieta.kotlicka@*
dr inż.
Adam Kowalczyk
310 22 234 5836 II Adam.Kowalczyk@*
dr hab. inż.
Anna Kozanecka-Szmigiel, prof. uczelni
140 22 234 5230 V Anna.Szmigiel@*
dr hab.
Marian Kozielski
127D 22 234 7979 V marian.kozielsk@*
dr hab. inż.
Andrzej Krawiecki
101 22 234 7268 I Andrzej.Krawiecki@*
prof. dr hab.
Franciszek Krok
137
320 GMechatr.
333 GMechatr.
22 234 5350
22 234 8463
22 234 8405
IV Franciszek.Krok@*
mgr inż.
Andrzej Kubiaczyk
319 GMechatr.
326 GMechatr.
22 234 8249
22 234 8231
III Andrzej.Kubiaczyk@*
dr inż.
Michał Kwaśny
301 22 234 7277 II Michal.Kwasny@*
dr inż.
Konrad Kwatek
708 GM 22 234 8561 IV Konrad.Kwatek@*
dr inż.
Urszula Anna Laudyn
12A
301
22 234 5166
22 234 7277
II Urszula.Laudyn@*
dr hab. inż.
Piotr Lesiak, prof. uczelni
8
118
301
22 234 5182
22 234 7262

II Piotr.Lesiak@*
dr inż.
Marzena Leszczyńska-Redek
333 GM 22 234 8405 IV Marzena.Redek@*
dr
Anna Łapińska
127c 22 234 7546 V Anna.Lapinska@*
dr inż.
Marek Maciaszek
326 GMechatr. 22 234 8231 III Marek.Maciaszek@*
dr inż.
Maja Maćkowiak-Pawłowska
226A   VII Maja.Pawlowska@*
prof. dr hab. inż.
Piotr Magierski
226b 22 234 5439 VII Piotr.Magierski@*
dr hab. inż.
Michał Makowski, prof. uczelni
310 22 234 5836 II Michal.Makowski@*
dr inż.
Marcin Małys
711 GMechatr.
333 GMechatr.
22 234 8216
22 234 8213
IV Marcin.Malys@*
dr hab. inż.
Michał Marzantowicz, prof. uczelni
333 GMechatr. 22 234 8213 IV Michal.Marzantowicz@*
mgr
Mohammed Mhaidra
117B 22 234 5851 VII Mohammed.Mhaidra@*
dr inż.
Przemysław Michalski
726 GM 22 234 8675 IV Przemyslaw.Michalski@*
dr inż.
Maciej Mrowiński
6 22 234 7958 I Maciej.Mrowinski@*
prof. dr hab.
Jan Nowiński
    IV Jan.Nowinski@*
dr inż.
Piotr Ogrodnik
103 22 234 5471 V Piotr.Ogrodnik@*
dr inż.
Janusz Oleniacz
224 22 234 7652 VII Janusz.Oleniacz@*
dr inż.
Kamil Orzechowski
123 22 234 5448 II Kamil.Orzechowski@*
mgr inż.
Robert Paluch
528 MINI 22 234 1535 prac FENS Robert.Paluch@*
dr inż.
Piotr Panecki
    II Piotr.Panecki@*
dr inż.
Iwona Pasternak
127 22 234 7170 V Iwona.Pasternak@*
dr
Tomasz Pawlak
    VII tomasz.pawlak@*
dr inż.
Marek Pawłowski
4 22 234 5838 III M.Pawlowski@*
dr inż.
Krzysztof Petelczyc
1.06 Gm. CZIiTT   II Krzysztof.Petelczyc@*
dr inż.
Monika Petelczyc
136 22 234 7958 I Monika.Petelczyc@*
dr hab.
Jan Petykiewicz, prof. uczelni
    V jan.petykiewicz@*
dr
Daniel Pęcak
226B 22 234 5439 VII Daniel.Pecak@*
dr hab.
Krystyna Pękała, prof. uczelni
    III krystyna.pekala@*
dr inż.
Tomasz Pietrzak
726 GMechatr. 22 234 8674 IV Tomasz.Pietrzak@*
prof. dr hab.
Jan Pluta
117C 22 234 7375 VII Jan.Pluta@*
prof. dr hab.
Jan Przedmojski
    V jan.przedmojski@*
dr inż.
Aleksander Rostocki
    V aleksander.rostocki@*
dr hab. inż.
Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni
123 22 234 5448 II Katarzyna.Rutkowska@*
dr inż.
Filip Sala
301 GF   II Filip.Sala@*
dr inż.
Marzena M. Sala-Tefelska
8A 22 234 5182 II Marzena.Tefelska@*
dr inż.
Magdalena Seroczyńska
140 22 234 5230 V Magdalena.Seroczynska@*
dr hab.
Ryszard Siegoczyński
    V ryszard.siegoczynski@*
dr inż.
Agnieszka Siemion
310 22 234 5836 II Agnieszka.Siemion@*
dr inż.
Julian Sienkiewicz
529 GMat 22 234 5808 FENS Julian.Sienkiewicz@*
dr hab.
Marek Sierakowski
    II marek.sierakowski@*
mgr inż.
Jakub Sitek
127 22 234 7546 V Jakub.Sitek@*
dr inż.
Grzegorz Siudem
  22 234 7268 I Grzegorz.Siudem@*
dr inż.
Marcin Słodkowski
226A   VII Marcin.Slodkowski@*
prof. dr hab.
Bronisław Słowiński
    VII bronislaw.slowinski@*
dr inż.
Piotr Sobotka
118 22 234 7262 II Piotr.Sobotka@*
dr inż.
Michał Struzik
328 GM 22 234 8530 IV Michal.Struzik@*
dr
Jan Strzeszewski
    V jan.strzeszewski@*
dr inż.
Krzysztof Suchecki
    FENS Krzysztof.Suchecki@*
dr inż.
Jarosław Suszek
310 22 234 5836 II Jaroslaw.Suszek@*
prof. dr hab. inż.
Maciej Sypek
135b 22 234 7977 II Maciej.Sypek@*
dr
Elżbieta Szerewicz
    II elzbieta.szerewicz@*
dr
Krystyna Szumilin
    I krystyna.szumilin@*
dr inż.
Wioleta Ślubowska
708 Gm. Mechatoniki 22 234 8561 IV Wioleta.Slubowska@*
prof. dr hab.
Renata Świrkowicz
103 22 234 5471 V renata.swirkowicz@*
dr inż.
Krzysztof Świtkowski
3B 22 234 5068 V Krzysztof.Switkowski@*
dr inż.
Dariusz Tefelski
225B 22 234 7547 VII Dariusz.Tefelski@*
dr inż.
Rafał Tarakowski
104 22 234 5471 V Rafal.Tarakowski@*
prof. dr hab.
Rajmund Trykozko
    III Brak
dr
Andrzej Tunia
713 GMechatr. 22 234 8337 V andrzej.tunia@*
dr
Leonard Tykarski
    V leonard.tykarski@*
dr
Marek Tylutki
226C 22 234 7668 VII Marek.Tylutki@*
dr
Tadeusz Tymosz
    I tadeusz.tymosz@*
dr hab. inż.
Aleksander Urbaniak
322 GMechatr. 22 234 8214 III Aleksander.Urbaniak@*
dr hab.
Michał Urbański, prof. uczelni
127B
18
22 234 7494
22 234 7466
V Michal.Urbanski@*
prof. dr hab.
Marek Wasiucionek
137
714 GMechatr.
715 GMechatr.
22 234 5350
22 234 8539
22 234 8758
IV Marek.Wasiucionek@*
mgr inż.
Leszek Widomski
225 22 234 7547 V leszek.widomski@*
dr hab. inż.
Michał Wierzbicki
140 22 234 5230 V Michal.Wierzbicki@*
dr hab. inż.
Michał Wilczyński
103 22 234 5471 V Michal.Wilczynski@*
prof. dr hab.
Roland Wiśniewski
    V rolandwi@if.*
dr hab. inż.
Gabriel Wlazłowski, prof. uczelni
226C 22 234 7668 VII Gabriel.Wlazlowski@*
dr inż.
Bogdan Wnętrzewski
715 GMechatr.
714 GMechatr.
22 234 8758
22 234 8539
IV bwnet@mech.*
prof. dr hab.
Tomasz Woliński
126
119
8
22 234 5689
22 234 7262
22 234 5182
II Tomasz.Wolinski@*
dr
Krystyna Wosińska
117B 22 234 5851 VII krystyna.wosinska@*
dr hab. inż.
Wojciech Wróbel, prof. uczelni

129 GF

333 GMech.

22 234 7267

22 234 8212

IV Wojciech.Wrobel@*
mgr inż.
Anna Wróblewska
127c 22 234 7546 V Anna.Wróblewska@*
dr hab. inż.
Paweł Zabierowski
326 GMechatr. 22 234 8231 III Pawel.Zabierowski@*
dr hab.
Alfred Zagórski
    V alfred.zagorski@*
dr inż.
Krzysztof Zberecki
103 22 234 5471 V Krzysztof.Zberecki@*
dr hab. inż.
Hanna Zbroszczyk, prof. uczelni
117B 22 234 5851 VII Hanna.Zbroszczyk@*
prof. dr hab. inż.
Mariusz Zdrojek
127 22 234 7170 V Mariusz.Zdrojek@*
prof. dr hab. inż.
Jan Żebrowski
6 22 234 7958 I Jan.Zebrowski@*
mgr inż.
Klaudia Żerańska-Chudek
127c 22 234 7546 V Klaudia.Zeranska@*

Pracownicy emerytowani

* = pw.edu.pl