Logo

Rozpoczynają się wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2018. Nadszedł czas zgłaszania kandydatur: - Kandydatem może być każdy doktorant, który posiada rejestrację na rok 2017/2018 - Nominować można samego siebie, jak i kogoś innego (pod warunkiem, że ta druga osoba wyrazi na to zgodę). - Kandydatury zgłaszamy mailowo do…
Dziekani Wydziału Fizyki zapraszają na spotkanie doktorantów pierwszego roku studiów. W spotkaniu weźmie udział również prof. Garbarczyk - kierownik studiów doktoranckich. Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 listopada o godzinie 14.15 w sali 111 GF. Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie istotne dla nowo przyjętych doktorantów i z tego względu gorąco …
Spotkanie organizacyjne do przedmiotu "Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych" dla nowoprzyjętych doktorantów oraz przyjętych w lutym odbędzie się 24 października o g. 10:00 w sali 128 GF. Proszę zarezerwować sobie około 3h. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!
Wydawnictwo Elsevier, Biblioteka Główna PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zapraszają na seminarium pt.: "Jak napisać dobry artykuł naukowy" Seminarium dedykowane jest pracownikom naukowym i doktorantom. Celem seminarium jest przybliżenie kluczowych etapów pisania artykułów naukowych. Spotkanie odbędzie się 16 października br. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i…
Doktoranci przyjęci w lutym na podstawie nowych kryteriów przyznawania stypendiów mają obowiązek złożyć we wrześniu sprawozdanie z działalności naukowej w czasie studiów magisterskich. Dla doktorantów przyjętych w lutym oraz w bieżącej akcji rekrutacyjnej zostanie stworzona wspólna lista rankingowa. Oprócz sprawozdania należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium podstawowego, projakościowego oraz naukowego…
Sprawozdania z działalności naukowej za rok 2016/2017 należy składać do 11 września w Sekretariacie. Niezbędne dokumenty dostępne są pod tym adresem. W razie potrzeby lub wątpliwości proszę kontaktować się z: optyka - Agata Siarkowska fizyka jądrowa - Angelika Tefelska fizyka układów złożonych - Robert Paluch fizyka ciała stałego - Przemysław…
Rekrutacja na Studia Doktoranckie 2017 WYDZIAŁ FIZYKIPOLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ogłasza przyjęcia na STUDIA DOKTORANCKIErozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie:fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej,fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający…
Data nad. stopnia Imię i nazwisko Promotor Specjalność Tytuł rozprawy doktorskiej 2017 2017-06-29 Drobiazg Tomasz prof. dr hab. Małgorzata Igalson fizyka ciała stałego Impact of Cu(In,Ga)Se2 thin film growth process on the electrucal metastabilities of related solar cells Wpływ warunków prcoesu wzrostu cienkiej warstwy CuInGaSe2 na elektryczne metastabilności w ogniwie…
Oferta Politechniki Warszawskiej Uczelniana Oferta Dydaktyczna - Centrum Studiów Zaawansowanych PW Konwersatorium Politechniki Warszawskiej Oferta Wydziału Fizyki Lista przedmiotów obieralnych dostępnych na WF PW
Akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (zawiera wyszczególnione nowelizacje do 2013 r.) Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (14 marca 2003 r., Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Rozporządzenie MNiSW ws. studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki…