Logo

Wszyscy studenci posiadający obywatelstwo polskie, którzy:
- mają zaliczony pierwszy rok studiów,
- osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
- spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego, 

mogą do dnia 19 czerwca 2019 r. złożyć wniosek o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2019/2020 - w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich)

Wniosek dotyczący ww. stypendium - w załączeniu. 

Przypominamy, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego (1 strona) sprawozdania w języku angielskim do dnia 31 maja 2019 r., zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.