Logo

Studentów, którzy zostali przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2018/2019, prosimy o pilny odbiór Decyzji o przyjęciu, skierowań na badania lekarskie oraz podpisanie Umów z uczelnią i ślubowania.