Logo

Optyka fourierowska ćwiczenia dr inż. K. Petelczyc –  Fotonika 6 sem.,  8:00-9:00 sala 309 GF

Optyka fourierowska ćwiczenia dr inż. K. Petelczyc –  Fizyka Techniczna 6 sem.,  9:00-10:00 sala 309 GF.