Logo

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019 i zainteresowani pomocą materialną, mogą składać w Dziekanacie wnioski (wypełnione komputerowo) o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 01.03.2019.

Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).