Logo

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej utworzył Fundusz Stypendialny im. Adam i Haliny Stepkowskich, którego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej.

Stypendium jest dedykowane studentom ostatniego roku studiów inżynierskich i ostatniego roku studiów magisterskich. Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów. W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium wynosi 20 000 zł.

Wnioski (dostępne w Dziekanacie) należy składać do 25 kwietnia.

Wnioskodawcy powinni:
- osiągać bardzo dobre wyniki w nauce,
- posiadać znaczące osiągnięcia badawcze, innowacyjno-wdrożeniowe, kulturalne, sportowe lub inne,

Trudna sytuacja losowa lub materialna Wnioskodawców może być dodatkowym czynnikiem.