Logo

Studenci studiów II stopnia, którzy rozpoczęli studia od sem. letniego 2016/2017 proszeni są o odbiór w Dziekanacie dokumentów rekrutacyjnych tj. decyzji o przyjęciu na studia, skierowania na badania lekarskie, umowy, indeksu oraz legitymacji (legitymacje zostały przygotowane tylko dla studentów, którzy podczas rekrutacji wnioskowali o wydruk nowej legitymacji). Indeks oraz legitymacja będzie wydana po wniesieniu opłaty na konto indywidualne widoczne w USOSweb (wysokość opłat można sprawdzić w tym samym systemie).