Logo

 Dostępne są już na stronie internetowej propozycje tematów prac inżynierskich. Studenci powinni do 14 marca br. składać w Dziekanacie deklaracje wyboru potwierdzone podpisem opiekuna naukowego oraz przystąpić do realizacji prac w ramach laboratorium przeddyplomowego w bieżącym semestrze.