Logo

Przedmioty humanistyczne będą odbywały się w następujących salach:

- dla studentów kierunku Photonics, studia II stopnia (poniedziałek,

godz. 10-12):

Organizational Behawior – dr Helena Bulińska-Stangrecka– s. 113 GF

 

- dla studentów kierunku Fizyka Techniczna 2 sem. studiów II stopnia (czwartek, godz. 8-10):

Komputer a ludzki umysł - dr Paweł Stacewicz – s. s. 437 GG

Negocjacje - strategie i techniki - dr Andrzej Wróbel – 24K IŚ (Stara Kotłownia)