Logo

Informujemy, że od 1.02.2017 do 1.03.2017 trwają zapisy na przedmioty obieralne, humanistyczne i matematyczne. Prosimy rozważnie deklarować przedmioty, ponieważ  zapisy poprzez USOS są wiążące. https://usosweb.usos.pw.edu.pl

Studenci  realizujący program 2-semestru studiów 2-go stopnia kierunku FIZYKA TECHNICZNA:

- jeden przedmiot humanistyczny,

- jeden przedmiot matematyczny,

- przedmioty obieralne za 4 punkty ECTS (specjalności FM, FTJ), przedmioty obieralne za 5 punktów ECTS (specjalności MUZ, EZE, IO), 8 punktów ECTS dla specjalności  NANO, 6 punktów ECTS dla specjalności FOS,

Studenci 4 semestru studiów 2-go stopnia kierunku FIZYKA TECHNICZNA:

- przedmioty obieralne za 4 punkty ECTS.

Studenci realizujący program  2-semestru studiów 2-go stopnia  kierunku PHOTONICS:

- przedmioty obieralne za 4 punkty ECTS,

Studenci 4 semestru studiów 2-go stopnia kierunku PHOTONICS:

- przedmioty obieralne za 4 punkty ECTS,

-  jeden przedmiot humanistyczny.