Logo

Poniżej publikujemy stawki stypendialne na rok akademicki 2020/2021.

Opłaty za niezaliczone przedmioty - semestr zimowy 2020/2021

Ostateczne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Środa w piątek

Ważność legitymacji studenckiej

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Składanie wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021

Egzamin dyplomowy w trybie zdalnym

Stypendia - pzedłużenie terminu składania wniosków do 26 października 2020

Szkolenie dla studentów I roku z zakresu praw i obowiązków

Zaświadczenia i podania do Dziekanatu

Podpięcia przedmiotów powtarzanych

Wstępne Szkolenie BHP dla pierwszego roku studiów I stopnia

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora - 2020/2021

Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia – składanie dokumentów

Karta Obiegowa

Informacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW

Stypendium socjalne - Obwieszczenie GUS - przeciętny dochód z pracy w gospodarstwach rolnych

Regulamin Pomocy Materialnej na rok akademicki 2020/2021

Dokumenty do dyplomowania - ZMIANA - bez płyt CD

Kwota dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021

Legitymacje studenckie - ważne do 30.11.2020

DYPLOMANCI - podania i składanie prac - ważna informacja

Zmiana godzin pracy Sekretariatu

Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020

Rozkład zajęć z języka angielskiego

Rada Pedagogiczna

Zapisy do Laboratorium z przedmiotu Elektronika w Ekspermymencie Fizycznym

Pierwsze zajęcia z “Laboratorium fizyki 1” dla kierunku “Fizyka Techniczna”

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego. / Enroll in physical education courses.

Studenci I semestru studiów stracjonarnych Wydziału Fizyki

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Egzamin z Modelowania Sieci Złożonych - sprostowanie

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne