Logo

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Termin składania wniosków Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Kwota dochodu od 1.10.2019 uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne

Lektorat z języka angielskiego

Stypendium pod choinkę

Zamknięty Dziekanat

Rada pedagogiczna

Zmiana sali na egzamin 05.09.2019 z przedmiotu "Fizyka w ekonomii i naukach społecznych"

Dodatkowe szkolenie "Przysposobienie biblioteczne"

Egzamin z Modelowania Sieci Złożonych - sprostowanie

Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Informacja dot. stypendium socjalnego 2019/2020

Zawieszone dyżury Pani Prodziekan ds. Nauczania

Rejestracja po semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne