Logo

Informujemy, że w dniach 12-15 lutego 2019 Dziekanat  będzie zamknięty.

 

Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne - spotkanie informacyjne

Wybór specjalności Fizyka medyczna - studenci 5 semestru FT

"Przysposobienie biblioteczne" w terminie poprawkowym

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT, specjalność Fizyka komputerowa

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT, specjalność Materiały i Nanostruktury

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień Fotonika i FT, specjalność Optoelektronika

Okładki do prac dyplomowych

Analiza matematyczna 3 w dniu 24.01.2019 r.

Algebra z geometrią w dniu 24.01.2019 r.

Matematyka 3 w dniu 24.01.2019 r.

Zaliczenia z przedmiotu "DOZYMETRIA"

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT, specjalność Fizyka medyczna

Stypendium Rodziny Lipińskich 2018/2019

USOS - sprawdzenie przedmiotów

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne