Logo

Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe, są proszeni o pilny odbiór decyzji stypendialnych do dnia 23.11.2018.

Odbiór decyzji stypendialnych na rok akademicki 2018/2019 - ciąg dalszy

Odbiór decyzji stypendialnych na rok akademicki 2018/2019 - pierwsza tura

Fizyka statystyczna i termodynamika - dodatkowy egzamin

Dodatkowy przedmiot obieralny

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Eksperymentalne metody chemii ciała stałego

Opłaty za przedmioty powtarzane w sem. zimowym 2018/19

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Kwota dochodu do stypendium - netto

Przedmioty humanistyczne w sem. zimowym 2018/19

Pomoc materialna na rok akademicki 2018/2019

Kwota dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 2018/2019

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne