Logo

Informuję, że w środę 3 lipca, w sali 111 GF odbędzie się ciąg dalszy sympozjum
dla doktorantów, którzy nie mogli referować swoich osiągnięć w dniach 25 i 26 czerwca. Początek sympozjum o godz. 10:15.
Doktoranci zobowiązani są wygłosić 10-minutowy referat, przedstawić listę ewentualnych publikacji i wystąpień konferencyjnych, odpowiedzieć na ewentualne pytania Komisji oraz złożyć sprawozdanie za rok ak. 2018/19.
Proszę przynieść karty uczestnika (indeksy) w celu zaliczenia roku akademickiego. Doktoranci IV roku z otwartymi przewodami są zwolnieni z sympozjum.

 

Skład Komisji:
prof. dr hab. J.E.Garbarczyk, prof. dr hab. Mariusz Zdrojek, promotorzy lub opiekunowie doktorantów