Logo

W prestiżowym czasopiśmie Nature Photonics (IF=32.521) został opublikowany artykuł pt. "Three-dimensional nonlinear photonic crystal in ferroelectric barium calcium titanate", którego jednym z autorów jest dr inż. Krzysztof Świtkowski. Serdecznie gratulujemy. Jednocześnie warto podkreślić, że dr inż Krzysztof Świtkowski który osiągnął opisane wyniki podczas stażu w Texas A&M University at Qatar w Katarze został laureatem grantu Fundacji Nauki Polskiej nt. "Terahercowe wiązki strukturalizowane dla diagnostyki i mikroskopii terahercowej" w programie HOMING

A o czym jest ta publikacja?

Wydajność wielu urządzeń optoelektronicznych bazujących na nieliniowej optycznej konwersji długości fali silnie zależy od periodycznej modulacji nieliniowości optycznej kryształu. Odpowiednia modulacja nieliniowości zapewnia wydajny przekaz energii między falą fundamentalną a wyższymi harmonicznymi. Zwiększenie wydajności konwersji zachodzi dzięki procesowi QPM (ang. Quasi Phase Matching).  Struktury z modulacją nieliniowości często nazywane są nieliniowymi kryształami fotonicznymi i oferują całkiem nowe możliwości nieliniowej konwersji optycznej, które są niemożliwe w klasycznych jednorodnych kryształach nieliniowych. Dotychczas nieliniowe kryształy fotoniczne ze względów technologicznych były jedno- lub dwuwymiarowe. W publikacji prezentujemy po raz pierwszy, wyniki potwierdzające wytworzenie trójwymiarowego nieliniowego kryształu fotonicznego w krysztale ferroelektrycznym o strukturze perowskitu – związek tytanianu wapnia i baru BaCaTiO3 (BCT). Wykonanie tego typu struktur stało się możliwe dzięki użyciu femtosekundowego lasera w celu lokalnego odwrócenia domen w objętości kryształu. W ten sposób uzyskano pełną dowolność w tworzeniu trójwymiarowych struktur nieliniowych, umożliwiającą dopasowanie fazowe w procesach nieliniowych wzdłuż dowolnego kierunku kryształu.