Logo

Prestiżową nagrodę RIBF (Radioactive Isotope Beam Factory) za rok 2017 otrzymali dr Kazuyuki Sekizawa (Faculty of Physics, Warsaw University of Technology) i dr Jin Wu (Argonne National Laboratory) za wybitny wkład do zagadnień fizycznych badanych w RIBF. Dr Kazuyuki Sekizawa otrzymał nagrodę na podstawie pracy doktorskiej “Multinucleon Transfer Reactions and Quasifission Processes in Time-Dependent Hartree-Fock Theory” (University of Tsukuba in 2015) Serdecznie gratulujemy!

  dr Kazuyuki Sekizawa jest pracownikiem Wydziału Fizyki PW od ponad dwóch lat.   Jest członkiem pracowni Teorii Jadra Atomowego (Nuclear Theory Group) Zakladu   Fizyki Jądrowej.  W zespole pod kierunkiem prof. Piotra Magierskiego prowadzi badania teoretyczne: reakcji jądrowych, struktury gwiazd neutronowych oraz ultrazimnych gazów atomowych. W ostatnim czasie opublikował m.in. dwie prace w prestiżowym czasopiśmie  Physical Review Letters.