Logo

W dniu 30 marca 2017 roku o godzinie 12.15 w sali nr 111, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Maksiaka pt. „ Two particie correlations in p + p and Pb + Pb collisions at SPS energies" / "Korelacje dwucząstkowe w zderzeniach p + p oraz Pb + Pb przy energiach akceleratora SPS". Serdecznie zapraszamy!

Promotor:

Dr hab. Katarzyna Grebieszkow (Wydział Fizyki Politechnika Warszawska)

Recenzenci:
dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Krzysztof Doroba (Instytut Fizyki Doświadczalnej , Uniwersytet Warszawski)

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1.