Logo

Dziewięcioro studentów i doktorantów z Zakładu Joniki Ciała Stałego uczestniczyło w 60. edycji międzynarodowej konferencji "Open Readings", która odbyła się na Uniwersytecie w Wilnie w dn. 14-17 marca 2017 r. Opiekunem naukowym wyjazdu był dr inż. Tomasz Pietrzak.

 

Inż. Paulina Kruk wygłosiła prezentację z tematyki swojej pracy magisterskiej pt. "Nanocrystallization of Na3V2(PO4)2F3 glass". Ponadto zaprezentowaliśmy 5 plakatów. Pozostali uczestnicy wyjazdu to: mgr inż.

Przemysław Michalski, inż. Agata Gołębiewska, inż. Piotr Baranowski, Jędrzej Doliński, Justyna Frąckiewicz, Wiktoria Zajkowska, Klaudiusz Kelner, Jakub Otrębski.