Logo

W zakończonych konkursach w ramach Uczelni Badawczej (tzw. POB) przyznano finansowanie ośmiu projektom z naszego wydziału na łączną kwotę ponad dwa miliony złotych. Kierownikom i ich zespołom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za spektakularne wnioski badawcze opublikowane w najlepszych czasopismach

W ramach programu CyberiADa 2 Junior zespół dr inż. Anny Chmiel będzie się zajmował niezwykle aktualnym zagadnieniem "modelowania przebiegu epidemii z uwzględnieniem współchorobowości oraz nastawienia społecznego"

W ramach programu FOTECH 2:

  • zespół dr. inż. Daniela Budaszewskiego przeprowadzi charakterystykę "ferroelektrycznych ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami do zastosowań w światłowodowych systemach fotonicznych"
  • zespół dr. inż. Sławomira Ertmana zbada "struktury fotoniczne otrzymane poprzez selektywne naświetlanie światłem ultrafioletowym o wysokiej rozdzielczości przestrzennej"
  • zespół prof. Michała Makowskiego przeanalizuje "zaawansowane materiały i metody amplitudowo-fazowej, bezpikselowej modulacji światła w holografii generowanej komputerowo"
  • zespół dr inż. Kamila Orzechowskiego stworzy "samoorganizujące się struktury fotoniczne o zwiększonej efektywności przestrajania i stabilności temperaturowej na bazie chiralnych ciekłych kryształów w fazie błękitnej domieszkowanych nanocząstkami złota i monomerami"
  • intrdyscyplinarny zespół dr. inż. Krzysztofa Petelczyca "skalibruje percepcyjnie skalę aberracji optycznych, generowanych przez wieloogniskowe soczewki korekcyjne"
  • zespół dr. inż. Jarosława Suszka skonstruuje "macierze elementów dyfrakcyjnych do zastosowań w układach interfejsów optycznych fotonicznych układów scalonych."
  • zespól prof. Marka Wasiucionka poszuka "nowych szklistych i nanokrystalicznych luminoforór do białego oświetlenia LED bezpiecznego dla ludzkiego wzroku"

W ramach programu BIOTECHMED-2 Advanced zespół dr hab. inż. Teodora Buchnera opracuje "lepszą ochronę pacjentów kardiologicznych przed arytmią dzięki poprawie kryteriów oceny elektrofizjologicznej końcowej fazy załamka T"

W ramach programu Technologie-Materiałowe-2 - Start:

  • zespół dr. inż. Konrada Kwatka będzie "badał właściwości strukturalnych i elektrycznych kompozytowych ceramicznych przewodników jonów litu uformowanych w układach Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3–Li4SiO4 oraz Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3–LiAlSiO4"
  • zespół dr. inż. Michała Świniarskiego przeprowadzi "produkcję i charakteryzację nanourządzeń opartych na nowych materiałach monowarstwowych".