Logo

Przedmiot zlecenia Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania i optymalizacji składu materiału kompozytowego zawierającego materiał nanowęglowe oraz wykonanie próbek przykładowych trzech formulacji w technologii termoplastycznego przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dodatkowo przedmiotem zlecenia będzie przeprowadzenie badań właściwości wytworzonego materiału kompozytowego z zakresu właściwości mechanicznych i elektromagnetycznych, tzn. moduł Younga, odporność na zerwanie i wydłużenie, nacisk powierzchniowy, współczynnik tłumienia promieniowania EM w zakresie 1-4 GHz. Ostatnim elementem prac będzie wyprodukowanie 20kg materiału kompozytowego w formie cienkich żyłek według wybranej jednej formulacji.

Zleceniobiorca dostarczy gotowe próbki oraz raport z parametrami procesowymi Zleceniodawcy.

Czas realizacji zlecenia

Do 3 miesięcy.

Wymogi stawiane Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca musi spełniać następujące wymogi merytoryczne:

  • Zleceniobiorca musi być firmą posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w realizacji prac B+R.
  • W zespole Zleceniobiorcy musi znajdować się co najmniej jedna osoba przynajmniej z tytułem doktora i doświadczeniem w zarządzaniu projektami B+R oraz realizacji projektów z zakresu rozwoju nowych materiałów kompozytowych na potrzeby technologii EMI (2 letnie doświadczenie)
  • Zleceniobiorca musi posiadać zatrudniony, dedykowany personel techniczny, który posiada doświadczenie w zakresie wytwarzania (produkcji) i musi być dostępny na potrzeby Zleceniobiorcy w okresie realizacji Zlecenia: min. 3 osoby.
  • Zleceniobiorca będzie realizować prace na sprzęcie własnym.
  • Zapewnienie zdolności wytwórczej materiału końcowego w ilości 20kg

 

Procedura wyboru wykonawcy

W pierwszej kolejności zweryfikowane zostanie spełnienie przez zainteresowanych kryteriów wskazanych powyżej (kryteria zero-jedynkowe, których spełnienie jest konieczne). Ostatecznie o wyborze oferty zdecyduje kryterium najniższej ceny.

Inne

  • Firma Zleceniobiorcy podpisze umowę o poufności z karą umowną na poziomie 50 tyś. EUR.
  • Zleceniobiorca przekaże pełnię majątkowych praw autorskich do wypracowanej własności intelektualnej na rzecz Zleceniodawcy.
  • Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych testów a wynikających z ryzyka prowadzonych prac B+R. Wszelkie prace prowadzone są na tylko i wyłącznie na ryzyko Zleceniobiorcy.

Kontakt

Oferty należy przesyłać do dn. 23.12.2020 r. do godziny 16.00.

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.