Logo

Nasz doktorant Jakub Sitek wraz z badaczami z zespołu prof. Zdrojka opublikował pracę w czasopiśmie ACS Applied Materials & Interfaces (IF=8.75, 200 pkt. MNiSW).

Artykuł odsłania nowe mechanizmy stojące za zjawiskiem syntezy monowarstw dwusiarczku molibdenu (MoS2) bezpośrednio na grafenie w technologii CVD. Rezultaty pracy pokazują, że grafen jest doskonałą platformą do kontroli wzrostu kolejnych nowych związków monowarstwowych mogących tworzyć bardziej skomplikowane heterostruktury.