Logo

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS pt. „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” kierowanym przez dr inż. Agnieszkę Siemion

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów

 W dniu 9 września 2020 roku rozstrzygnięty został konkurs na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty  w ramach projektu badawczego NCN pt. „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych”, realizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną (Instytut Optoelektroniki) i Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki, działających w ramach konsorcjum naukowego, kierowanym przez dr inż. Agnieszkę Siemion, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Przyjęte zostały następujące osoby na stanowisko:

doktoranta – stypendysty nr 1 – Pan Mateusz Surma

doktoranta – stypendysty nr 2 – Pani Partycja Czerwińska

doktoranta – stypendysty nr 3 – Pan Mateusz Kałuża.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się u Kierownika Projektu. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.