Logo

Serdecznie zapraszamy w na Seminarium Naukowe dr. inż. Tomasza Pietrzaka pt. " Wpływ termicznej nanokrystalizacji wybranych szkieł tlenkowych na ich właściwości fizyczne", które związane jest z planowanym przeprowadzeniem procedury habilitacyjnej w Naszej Dyscyplinie.

Seminarium odbędzie się w czwartek 5 marca o godz. 12.15 w sali 111 GF.

 

Rozwój pojazdów elektrycznych, elektroniki przenośnej oraz odnawialnych źródeł energii wymaga coraz lepszych zasobników energii mogących sprostać ich różnorodnym, rosnącym wymaganiom. Bardzo ważnym elementem prac R&D w tej tematyce są badania podstawowe nowych materiałów, które w nieco dalszej perspektywie mogłyby znaleźć zastosowanie w kolejnych generacjach baterii litowo- i sodowo-jonowych, superkondensatorów czy ogniw paliwowych.
W referacie zostaną przedstawione najważniejsze wyniki badań własnych nad termiczną nanokrystalizacją szklistych odpowiedników znanych materiałów katodowych do baterii sodowych i litowych oraz elektrolitów stałych przewodzących jony tlenu. Dzięki tej niekonwencjonalnej technice, alternatywnej wobec dotychczas stosowanych, udało się zsyntetyzować nanostrukturalne materiały katodowe lub elektrolityczne o ciekawej morfologii i nietypowych właściwościach fizycznych.
W przypadku ww. materiałów katodowych nanokrystalizacja prowadziła do znacznego i nieodwracalnego wzrostu ich przewodności elektrycznej (nawet o 9 rzędów wielkości). Przypisano go obecności wysokoprzewodzących powierzchni nanokrystalitów (o rozmiarach 5–50 nm).
Faza δ–Bi2O3, stabilna w wąskim zakresie temperatury 730–825 °C, jest najlepszym znanym przewodnikiem jonów tlenu. Dotychczasowe próby rozszerzenia zakresu stabilności tej fazy opierały się na domieszkowaniu Bi2O3 tlenkami metali ziem rzadkich lub na wytwarzaniu jego cienkich warstw. W niniejszej pracy ustabilizowano fazę δ–Bi2O3 (do 25°C) dzięki termicznej nanokrystalizacji szkła Bi2O3.