Logo

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

od 12 grudnia 2019  

do 13 stycznia 2020 do godz. 10.00

ZAPISY na egzamin B2 ACERT (część pisemna) wyłącznie przez USOSWEB

od 12 grudnia 2019 

do 13 stycznia 2020 do godz. 10.00

Studenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych zaliczyli wyłącznie część pisemną egzaminu B2, a w tej sesji chcą przystąpić do egzaminu ustnego, zobowiązani są zadeklarować egzamin B2 w bieżącym semestrze w terminach zapisów na egzamin B2 poprzez system USOS wybierając grupę nr 3.

Od 27 stycznia 2020

Przydział sal na część pisemną egzaminu dostępny w systemie USOSWEB

1 lutego 2020  (sobota)

w godz. 9.00 – 11.00 (I tura)

w godz.12.00 –14.00 (II tura)

EGZAMIN B2 ACERT - CZĘŚĆ PISEMNA

5 lutego (środa)

Wyniki egzaminu pisemnego B2
dostępne w USOSWEB

od 5 lutego od godz. 12.00

do 7 lutego do godz. 10.00

Zapisy na egzamin część ustna poprzez deklaracje USOSWEB, przy zapisach dostępna informacja o miejscu  (sala i gmach) zdawania części ustnej

do 11 lutego 2020 (wtorek) do godz. 15.00

Składanie podań  o dopuszczenie do egzaminu ustnego komisyjnego do pok. 419 GG

10 lutego 2020 (poniedziałek)    
w godz. 9.00 – 16.00

Egzamin B2 ACERT -  część ustna

11 lutego 2020 (wtorek)

 w godz. 9.00 – 16.00

12 lutego 2020(środa) 
w godz. 9.00 – 12.00

13 lutego 2020 (czwartek) 
w godz. 12.00 – 14.00

 

Egzamin B2 Komisyjny ( część ustna)

szczegóły dotyczące Egzaminu B2 na stronie www.sjo.pw.edu.pl