Logo

Rozstrzygnięcie konkursów na stypendium naukowe i stanowisko typu post-doc w projekcie Sonata Bis "Badanie materii kwarkowo-gluonowej z
wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich"

W wyniku konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie Sonata Bis 8 nr 2018/30/E/ST2/00089 pt. "Badanie materii
kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich", stypendium zostało przyznane pani Priyanka Roy Chowdhury.

W wyniku konkursu na stanowisko typu post-doc w projekcie Sonata Bis 8 nr 2018/30/E/ST2/00089 pt. "Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich", do udziału w projekcie została zakwalifikowana pani Marzieh Bahmani.