Logo

W pracy Homophily Based on Few Attributes Can Impede Structural Balance zaproponowano model agentowy z oddziaływaniami dwu- i trójciałowymi łączący…

Czytaj dalej...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku zmarł dr hab. Andrzej Sobaszek, profesor Politechniki Warszawskiej

Czytaj dalej...

Pracownik naszego wydziału - dr inż. Grzegorz Siudem jest współautorem pracy "Three dimensions of scientific impact" opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie…

Czytaj dalej...

The successful candidate will be investigating dynamical properties of strongly interacting fermionic superfuids being far from equilibrium state.

Czytaj dalej...

Wybory na Rektora oraz do Senatu i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora, a także wyborów do rad wydziałów i wydziałowych…

Czytaj dalej...

Informacje ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Czytaj dalej...

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW 2 - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum…

Czytaj dalej...

W pięknej Auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) w dn. 25 stycznia 2020 r. odbędzie się Bal Karnawałowy,…

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie konkursów na stypendium naukowe i stanowisko typu post-doc w projekcie Sonata Bis "Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków…

Czytaj dalej...