Logo

Prorektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki

Czytaj dalej...

Trzydniowe święto Polskiego Towarzystwa Fizycznego zakończone. W dniach 16-18 października 2020 r. odbył się 46. Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich zorganizowany…

Czytaj dalej...

W pracy Homophily Based on Few Attributes Can Impede Structural Balance zaproponowano model agentowy z oddziaływaniami dwu- i trójciałowymi łączący…

Czytaj dalej...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku zmarł dr hab. Andrzej Sobaszek, profesor Politechniki Warszawskiej

Czytaj dalej...

Pracownik naszego wydziału - dr inż. Grzegorz Siudem jest współautorem pracy "Three dimensions of scientific impact" opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie…

Czytaj dalej...

The successful candidate will be investigating dynamical properties of strongly interacting fermionic superfuids being far from equilibrium state.

Czytaj dalej...

Wybory na Rektora oraz do Senatu i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora, a także wyborów do rad wydziałów i wydziałowych…

Czytaj dalej...