Logo

Informujemy, że nie ma już obowiązku dołączania płyty CD z nagraną pracą dyplomową do dokumentów związanych z dyplomowaniem. Pozostaje obowiązek wczytania pracy do systemu APD i dostarczenie, podpisanego przez Promotora, raportu antyplagiatowego JSA.

Pracę dyplomową wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami należy pozostawić na portierni w zamkniętej kopercie z napisem "Dziekanat".