Logo

Zjednoczony Instytut Badan Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej oferuje możliwość odbycia zdalnych praktyk studenckich (szczegółowe informacje dostępne na http://interest.jinr.ru). Bieżąca akcja rekrutacyjna trwa do 27.01.2021.

Osoby zainteresowane odbyciem tych praktyk proszone są o kontakt z pełnomocnikami Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych: dr. inż. Wioletą Ślubowską (Fizyka Techniczna) lub dr inż. Piotrem Sobotką (Fotonika).