Logo

Fizyka Techniczna I stopień:

- Fizyka medyczna: 01 i 05 luty 2021;

- Materiały i nanostruktury: 02,09,16 luty 2021.

 

Fotonika I stopień:

03,10,17 luty 2021.