Logo

Poniżej znajdują się zaakceptowane ostateczne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021.