Logo

Informujemy, że na mocy przepisów zewnętrznych* w wyniku których terytorium całego kraju zostało objęte obszarem czerwonym, mamy do czynienia z faktycznym ograniczeniem funkcjonowania uczelni, w związku z czym:

legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. 

 Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa studentów w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.