Logo

Informujemy, że jest nowe Zarządzenia Rektora nr 99/2020 dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Student obowiązkowo musi dołączyć do dokumentacji wymagane Oświadczenia.

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/699fcc75ff53b0754cfd3f4552479d3f.pdf