Logo

Informujemy, że obecnie wypełnianie Karty Obiegowej odbywa się w następujący sposób:

- należy przesłać mailowo prośbę o potwierdzenie rozliczenia do Działów wymienionych w Karcie Obiegowej (druk Karty dostępny w dokumentach na stronie Wydziału);

- następnie, po zebraniu wszystkich potrzebnych potwierdzeń, należy przesłać do Dziekanatu mail z zebranymi potwierdzeniami;

- Dziekanat przesyła potwierdzenie rozliczenia do Działu Ewidencji po otrzymaniu ww. maila.

W przypadku osób, które nie mieszkały w Domu Studenckim, rozliczenia z DS. potwierdza Dziekanat.