Logo

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 10.02-14.02.2020 według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Student musi wybrać dzień i godzinę zajęć zgodnie z planem  swojego Wydziału.

Na zajęcia poniedziałkowe studenci zapisują się w dniach:

10.02.2020 od godz. 8:00 do 10.02.2020 do godz. 23:59

Na zajęcia wtorkowe studenci zapisują się w dniach:

11.02.2020 od godz. 8:00 do 11.02.2020 do godz. 23:59

Na zajęcia środowe studenci zapisują się w dniach:

12.02.2020 od godz. 8:00 do 12.02.2020 do godz. 23:59

Na zajęcia czwartkowe studenci zapisują się w dniach:

13.02.2020 od godz. 8:00 do 13.02.20 do godz. 23:59

Na zajęcia piątkowe studenci zapisują się w dniach:

14.02.2020 od godz. 8:00 do 14.02.2020 do godz. 23:59

 

Studenci w podanym wyżej terminie  rejestrują się na semestr letni na zajęcia z Wychowania Fizycznego, tak jak na inne przedmioty w USOSWebie. 

Student loguje się swoimi danymi (hasłem i loginem do USOSWeba)

Przechodzi do zakładki dla Studenta. Wybiera z lewego menu rejestracje i wybiera rejestrację na Wychowanie Fizyczne.


Wybiera dyscyplinę, na jaką chcę chodzić i zapisuje się.

UWAGA: przed dokonaniem ostatecznego zapisu prosimy o wnikliwe zapoznanie się z zawartymi w opisie dyscypliny informacjami oraz plikiem „Prezentacja” i planem zajęć wychowania fizycznego na stronie Studium. Na niektóre dyscypliny zapisujemy się poza systemem USOS(informacja znajduje się na stronie Studium).

W terminie 24.02-28.02.2020 studenci, którzy nie zapisali  się w systemie usos, zgłaszają się do SWFiS (ul .Waryńskiego 12a) w porze swoich zajęć wychowania fizycznego(zgodnie z planem zajęć) i zapisują na wybrane zajęcia u dyżurujących nauczycieli(na wolne miejsca po zapisach w systemie USOS)

Od dnia 2.03.2020 niezapisani na zajęcia  wychowania fizycznego studenci zgłaszają się bezpośrednio na obiekty sportowe i zapisują u Prowadzących zajęcia.

Pomocy studentom udziela także sekretariat Studium w godz. 9.00-13.

Informacje na temat zajęć wychowania fizycznego i zapisów znajdują się na stronie www.swfis.pw.edu.pl.

 

(EN)

Enrolment in physical education courses in the summer semester will be made electronically. Students must enrol in a course in the registration period: Mon, 10 February 2020 to Fri, 14 February 2020( according to the following schedule. A student must choose a day and time of a PE course according to the timetable for their Faculty.

                                                                                                              Registration periods for the Monday courses:

Mon, 10 February 2020, 8 am to Mon, 10 February 2020, 23:59

Registration periods for the Tuesday courses:

Tue, 11 February 2020, 8 am to Tue, 11 February 2020, 23:59

Registration periods for the Wednesday courses:

Wed, 12 February 2020, 8 am to Wed, 12 February 2020, 23:59

Registration periods for the Thursday courses:

Thu, 13 February 2020, 8 am to Thu, 13 February 2020, 23:59

Registration periods for the Friday courses:

Fri, 14 February 2020, 8 am to Fri, 14 February 2020, 23:59

 

In the summer semester during the registration periods indicated above students enrol in a physical education course in the USOSWeb, in the same way as they register for their other courses. 

Students log in with their data (password and login to the USOSWeb)

They go to the Student tab. They choose registration tab from the left menu and choose registration tab for Physical Education.


They choose the discipline they want to attend and enrol for it.

PLEASE NOTE: before you finally enrol in a course, please read carefully the information contained in the description of the discipline and the file "Presentation" as well as the curriculum of the physical education courses on the website of the Study. For some disciplines you can enrol independently of the USOSWeb.

From Mon, 24 February to Fri, 29 February 2020 students who are not registered in the USOSWeb may do it directly in SWFiS (Waryńskiego 12a Street) at the time of their PE classes (according to the timetable), and enrol in a course of their choice with a teacher on duty (for the places available after enrolment in the USOSWeb)

From Mon, 2 March 2020 students who are not enrolled in PE courses should go directly to sports facilities and enrol there with a PE teacher.

Students can also receive further information in the SWFiS office between 9.00-13.00

Information on the physical education courses and the enrolment can be found on www.swfis.pw.edu.pl.