Logo

Studentów 5 semestru kierunku Fizyka Techniczna I stopień zapraszamy do Dziekanatu w celu podpisania deklaracji wyboru specjalności.