Logo

Przewidywane terminy egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia dla kierunku Fizyka Techniczna specjalność – Materiały i nanostruktury: 

04.02.2020

06.02.2020

11.02.2020

13.02.2020