Logo

" 3. W semestrze zimowym: 1)13.11.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek;" 

– zgodnie z  §1 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020.