Logo

Wydziałowa Rada Samorządu zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku na obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta, które odbędzie się w czwartek (10.10.2019), o godzinie 16:15, w Audytorium Fizyki.