Logo

W dniach 25.02.2020 (wtorek) i 27.02.2020 (czwartek) dyżur Pani Prodziekan ds. Nauczania dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni został odwołany.
W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zostaną uruchomione następujące przedmioty obieralne: 2D Nanostructures - Properties and Application, Programowanie urządzeń mobilnych, Photonic Integrated Circuits, Fiber Optic Communication Systems, Defects in Semiconductors, Organizational Behavior, Mnemotechniki z elementami myślenia twórczego, Technologia i ekonomia w fotowoltaice, Psychofizyka, Informacja kwantowa, Laboratorium statystycznej eksploracji danych, Kryptografia…
Rada Pedagogiczna klasyfikująca na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, odbędzie się 21 lutego 2020r. w sali 128 GF o godz. 9:15 Zapraszamy starostów grup.
Zapisy do Laboratorium z przedmiotu Elektronika w Eksperymencie Fizycznym odbędą się w sali 229B w gmachu Fizyki w następujących terminach:
Pierwsze zajęcia, obejmujące wykład wstępny, omówienie i podpisanie regulaminów i zasad BHP w laboratorium oraz niezbędne do rozpoczęcia zajęć zapisy do zespołów, odbędą się w dniach:a) 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 14:15 dla grup U1 oraz U3b) 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godzinie 11:15 dla grupy U2…
W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW 2 - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza drugi konkurs nr CWM/PROM PW 2/2020/1 dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. W ramach konkursu możliwe będzie…
Wykład z Podstaw Programowania dla studentów I roku obu kierunków odbywa się w czwartki w godz. 8:25 - 9:55 w sali 306 GG. Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się od drugiego tygodnia zajęć, tj. od 2 marca 2019 r. Przydział do grup laboratoryjnych zostanie ogłoszony ok. 27 lutego na stronie https://labkomp.fizyka.pw.edu.pl Chęć…
Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 10.02-14.02.2020 według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Student musi wybrać dzień i godzinę zajęć zgodnie z planem swojego Wydziału.
2 marca 2020 (poniedziałek), w Politechnice Wrocławskiej odbędą się jednodniowe warsztaty „ELI Day”. Są one poświęcone informowaniu i popularyzowaniu wśród polskich studentów, doktorantów i naukowców idei europejskiego projektu ELI (Extreme Light Infrastructure), realizowanego w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Przedstawiciele ELI, będą prezentować perspektywy pracy i współpracy z ośrodkami…
Przypominamy, że studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 i zainteresowani pomocą materialną, mogą składać w Dziekanacie wnioski (wypełnione komputerowo) o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 06.03.2020. Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za…