Logo

Quantum Photonics Laboratory (http://photon.fuw.edu.pl) within the Faculty of Physics of the University of Warsaw seeks to fill a student position. The position is within the “Phase-onlyshaping of light pulses for applications in quantum technologies” project, funded by the Foundation for Polish Science First Team programme.
Poniżej publikujemy stawki stypendialne na rok akademicki 2020/2021.
Informujemy, że zostały naliczone opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym 2020/2021. Naliczenie jest widoczne na stronie USOSweb: Dla studentów–Rozliczenia–Salda kont „Naliczenia oczekujące”. Termin płatności 11.12.2020. Zostaną naliczone opłaty za konsultacje dot. pracy dyplomowej, któr nie naliczają się automatycznie. Odwołania i wyjaśnienia można przesyłać do 30.11.2020 wyłącznie na konto pocztowe…
Doktorantka będzie kierować projektem "Rola defektów w odpowiedzi na oświetlenie urządzeń bazujących na monowarstwach dichalkogenków metali przejściowych" o wartości 210 000 zł
Dwoje naukowców z naszego wydziału zostało uhonorowanych tytułem Naukowiec Przyszłości za realizowane innowacyjne projekty badawcze. Gratulujemy!!!
Prorektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki
Poniżej znajdują się zaakceptowane ostateczne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021.
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej w dniu 21 października 2020 roku podpisał tzw. Memorandum of Understanding z CERN, aby PW stała się pełnoprawnym członkiem współpracy eksperymentu AEgIS (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy).
W piątek 13 listopada zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem z środy.
Informujemy, że na mocy przepisów zewnętrznych* w wyniku których terytorium całego kraju zostało objęte obszarem czerwonym, mamy do czynienia z faktycznym ograniczeniem funkcjonowania uczelni, w związku z czym: legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem…