Logo

Informujemy, że nie ma już obowiązku dołączania płyty CD z nagraną pracą dyplomową do dokumentów związanych z dyplomowaniem. Pozostaje obowiązek wczytania pracy do systemu APD.
Wśród projektów finansowanych w ramach 11. edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znalazł się projekt Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym kierowany przez dr inż. Annę Łapińską z naszego wydziału. Serdecznie gratulujemy!!!
W pracy Homophily Based on Few Attributes Can Impede Structural Balance zaproponowano model agentowy z oddziaływaniami dwu- i trójciałowymi łączący dwie ważne teorie z nauk społecznych: teorię równowagi strukturalnej oraz teorię homofilii (tzn. podobne osoby mają tendencję do tworzenia pozytywnych połączeń).
od 1 pażdziernika 2020 kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 wynosi 1050,00. Termin składania wniosków upływa z dniem 16 października 2020. W załączeniu pismo Rektora Uczelni. Do dnia 22.09. nie ma jeszcze opublikowanego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej na…
Dziekan i Rada Wydziału uprzejmie zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021 w dniu 1 października 2020 roku o godz. 14:00 w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz on-line.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS pt. „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” kierowanym przez dr inż. Agnieszkę Siemion
Mając na uwadze stanowisko władz Rektorskich oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej podjęły decyzję, że rozpoczynając od 01 października 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Fotonika będą się odbywały w następujący sposób:
Osoby zainteresowane egzaminami poprawkowymi z DUN (11.09) lub OUB (15.09) proszone są o pilny kontakt mailowy z wykładowcą.
Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021, która znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021 Procedura składania wniosków na uczelni zostanie podana w terminie późniejszym, po otrzymaniu decyzji na ten temat z Biura Spraw Studenckich PW.