Logo

Studenci Wydziału Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna) mogą ubiegać się o stypendium z Fundacji Rodziny Lipińskich. Mogą to być studenci, którzy: posiadają obywatelstwo polskie, dla studentów I roku - uzyskali w procesie rekrutacji liczbę punktów większą niż P = Min + (Max-Min) x 60%, gdzie Min - liczba punktów, od której…
Informujemy, że zostały naliczone opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym. Naliczenie jest widoczne na stronie USOSweb: Dla studentów–Rozliczenia–Salda kont „Naliczenia oczekujące” Odwołania i wyjaśnienia można składać w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2019. W przypadku prośby o obniżenie opłaty z tytułu zaliczenia jednego z modułów przedmiotu, należy dołączyć informację od prowadzącego…
Uprzejmie informuję, że od dnia 06 listopada br. Dział Obsługi Doktorantów PW mieścić się będzie w GMACHU "PAŁACYK" ul. Koszykowa 80, pok. nr 1, 3, 4 02-008 Warszawa
Ogłoszenie o konkursie nr CWM/PROM PW 2/2019/1 z dnia 31 października 2019 r. Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia (od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.
" 3. W semestrze zimowym: 1)13.11.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek;" – zgodnie z §1 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020.
Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Fizyka statystyczna i termodynamika odbędzie się 14.11.2019 g. 12.00 pokój 530 Gmach MINI 
Zostały ogłoszone wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2019/2020, uszeregowane wg numerów albumu. Uwagi można zgłaszać w Dziekanacie najpóźniej do dnia 04.11.2019.
Od poniedziałku 21.10 będą przedłużane legitymacje studenckie. Zapraszamy do Dziekanatu starostów grup z legitymacjami zebranymi grupowo. 
Na terenie Politechniki Warszawskiej pojawiło się 12 nowych defibrylatorów, zakupionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW. Nowoczesny sprzęt będzie służył pracownikom uczelni, studentom i okolicznym mieszkańcom.
Tegorocznymi laureatami nagrody Nobla z dziedziny chemii zostali John Goodenough, Stanley Whittingham i Akira Yoshino. Naukowe losy dwóch z nich krzyżowały się z losami kilku naukowców z Politechniki Warszawskiej.