Logo

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020
Wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, powinni przekazać wnioski w formacie pdf, podpisane podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2019 do Biura Spraw Studenckich PW do p. Ewy Rewedy-Muranyi. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i dokumentowania stypendium Ministra za…
Na podstawie art. 87 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w porozumieniu z Samorządem Studentów PW oraz Radą Doktorantów PW, Rektor ustalił od 1 października 2019, kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego w wysokości wynosi…
Fizyka semestr zimowy 2019/20 Uwaga: Pierwsze zajęcia odbędą się 11.10.19 Grupa Semestr Lektor poprzedni Obecny lektor Moduł-poziom Dzień godziny zajęć Sale GRUPA 1. Fizyka/Mini sem. 3 mgr Dorota Chromińska mgr Ewa Drowanowska mgr Anna Krysińska M12/13 Poniedziałek 8.30-10.00 Piątek 8.30-10.00 317 Gmach MINI GRUPA 2. Fizyka/Mini sem. 3 mgr inż.…
Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Stypendium pod choinkę. Regulamin projektu i wnioski dostępne na stronie biura Spraw Studenckich. Termin mija 26.09.2019 https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Stypendium-pod-choinke
Informujemy, że w dniach 17.09.2019 – 25.09.2019 Dziekanat będzie nieczynny.
Rada pedagogiczna po semestrze letnim odbędzie się we wtorek 24.09.2019 o godz. 10:00 w sali 128 GF. Zapraszamy starostów grup.
Uchwały Rady Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej dotyczące programów studiów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale do dziedzin i dyscyplin naukowych z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie programu kształcenia w nowym układzie specjalności dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,…
Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment Postdoctoral Research Associate position in the field of Experimental Heavy-Ion Physics within the ALICE experiment PhD student position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment
Pracownicy naszego wydziału - dr hab. Piotr Lesiak, mgr inż. Karolina Bednarska, dr inż. Kamil Orzechowski, dr hab. Michał Makowski, mgr inż. Jan Bolek oraz prof. Tomasz R. Woliński są współautorami pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie ACS Nano.