Logo

W projekcie „Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości” finansowanym…

Czytaj dalej...

Dwóch naszych studentów - Mateusz Nieborek oraz Maciej Nowagiel zostało laureatami stypendium Ministera Edukacji i Nauki !

Czytaj dalej...

Z żalem żegnamy naszego kolegę i współpracownika, promotora współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej śp. mgr. inż. Marka…

Czytaj dalej...

Szesnaście osób z Politechniki Warszawskiej otrzymało Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej w tym…

Czytaj dalej...

Z dniem 17.02.2021 wpisane do rejestru zostało Koło Naukowe Fizyki Komputerowej działające przy Wydziale Fizyki. Celem jego powstania było pogłębienie…

Czytaj dalej...

Prof. Hanna Zbroszczyk zrealizuje projekt "Eksploracja Diagramu Fazowego QCD Silnie Oddziałującej Materii w Eksperymentach HADES i CBM w GSI/FAIR" finansowany…

Czytaj dalej...

Biuro Promocji i Informacji PW przygotowało dla Wydziału tła do komunikatora MS Teams.

Czytaj dalej...

Dr hab. Piotr Lesiak, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Materials (140 pkt, IF 3.057) zaprasza…

Czytaj dalej...

27 stycznia Rektor Politechniki Warszawskiej wydał zarządzenie (6/2021), które zawiera decyzję o nauce zdalnej na naszej uczelni do dnia 14…

Czytaj dalej...

W razie potrzeby, każdy członek naszej społeczności akademickiej, zarówno student i doktorant jak i pracownik ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej…

Czytaj dalej...