Logo

Aktualności

Zmarła Bogna Frejlak

//
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku, w wieku 85 lat zmarła mgr Bogna Frejlak, wieloletni pracownik Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, zasłużony dydaktyk. Rodzinie i bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy i studenci Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Nowa praca w Nature Communications (IF=11.9)

//
Pracownik naszego wydziału - dr inż. Krzysztof Świtkowski jest współautorem pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications. Link do pracy: https://www.nature.com/articles/s41467-019-11114-y

Na Politechnice Warszawskiej trwa Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

//
Ponad 400 osób reprezentujących 38 krajów całego świata bierze udział w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków, który do 12 lipca odbywa się na Politechnice Warszawskiej.

Sympozjum Doktoranckie

//
SYMPOZJUM DOKTORANCKIE 25/26 czerwca 2019 Przedmiotem Sympozjum będą osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2018/19.

Trzeci konkurs w ramach projektu PROM PW dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW/2019/2).

//
W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/2 dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (9 przyjazdów, 3 wyjazdy).